Privacyverklaring

Massagepraktijk The Wave, schriftelijk bereikbaar via Havikshof 8, 3853 BB te Ermelo en telefonisch via 06-10052156, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Massagepraktijk The Wave verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten.
Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die Massagepraktijk The Wave (mogelijk) verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Massagepraktijk The Wave verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van betalingen.
  • Het verzenden van nieuwsbrieven en correspondentie.
  • Het kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Het kunnen informeren over wijzigingen van haar diensten en producten.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Massagepraktijk The Wave bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Massagepraktijk The Wave en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van je beschik in een computerbestand naar jou of een andere, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar mireille@massagepraktijkthewave.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Massagepraktijk The Wave wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Massagepraktijk The Wave neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via mireille@massagepraktijkthewave.nl of via contact formulier.


privacy